Zákon č. 546/2010

Späť

Zmluvy

Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 20.07.2015
Zmluva o vytvorení výskumno-vývojového centra 20.07.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0003-01-02-a20.07.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0035/01/02-a20.07.2015
Kúpna zmluva č. 10-1516.06.2015
Dodatok č. 7 k Zmluve č. APVV-0074-1116.06.2015
Dodatok č. 7 k Zmluve č. APVV 0045-1116.06.2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. APVV-0074-1116.06.2015
Dodatok č. 5 k zmluve APVV-0240-1216.06.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV-0240-1221.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 443-0300-2013 o poskyt.účel.prostriedkov č. APVV-0174-1221.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 445/0300/2013 na riešenie projektu č. APVV-0737-1221.05.2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. APVV -0045-1121.05.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 444/0300/2013 na riešenie projektu č. APVV-0621-1221.05.2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. APVV 0740-1121.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV-07371221.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV-02801221.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV -0621-1221.05.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve č. APVV-0174-1221.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV-0676-1221.05.2015
Dodatok č. 7 k Zmluve č. APVV-08931121.05.2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. APVV-0658-1121.05.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 443-0300-2013 na riešenie projektu č. APVV 0174-1221.05.2015
Zmluva č. 5/15 o vedeckej spolupráci22.04.2015
Zmluva o postúpení práv a povinností č. 8/1522.04.2015
Zmluva o postúpení práv a povinností č. 7/1522.04.2015
Zmluva o postúpení práv a povinností č. 6/1522.04.2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-2013-021525.03.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 268-0300-09 o vedeckej spolupráci24.03.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve č. APVV 0740-1124.03.2015
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 384-0300-201224.03.2015
Dodatok č. 3 k Zmluve č. APVV -0280-1224.03.2015
Dodatok č. 3 k Zmluve č. APVV -0737-1224.03.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve č. APVV-0174-1224.03.2015
Dodatok č. 6 k Zmluve č. APVV -0893-1124.03.2015
Dodatok č. 3 k Zmluve č. APVV -0621-1224.03.2015
Zmluva o dielo č. 3/1524.03.2015
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 36146708624.03.2015
Dodatok č.4 k zmluve č. 430/0300/1328.01.2015
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 36146708428.01.2015
Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 3/2015/J/TU28.01.2015
Zmluva o dielo č. 22/1411.12.2014
eee11.12.2014
Zmluva o výpožičke č. 368/1411.12.2014
Darovacia zmluva č. 21/1411.12.2014
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-2013-002128.11.2014
Dodatok č. 6 ku Zmluve o poskytovaní služieb strediska registráciee poplachov č. R-084928.11.2014
Zmluva č. 91141395 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia 20.11.2014
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárneho dohľadu15.10.2014
Sponzorská zmluva15.10.2014
Zmluva o dielo č. 19/1415.10.2014
Zamestnávateľská zmluva15.10.2014
Zmluva o hlhodobom nájme obalov č. 39 2014 J/TU07.08.2014
Kúpna zmluva č. 13 1421.07.2014
Kúpna zmluva č. 12/1417.07.2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0267-10 na základe spolupráce medzi Parazitologickým ústavom SAV a Virologickým ústavom SAV na rok 201417.07.2014
Kúpna zmluva č. 11/1403.06.2014
Dodatok č. 1 k zmluve č.268/0300/09 o vedeckej spolupráci26.05.2014
Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 33/2014/J/TU16.05.2014
Dodatok č. 3 k zmluve č. 430/0300/13 o vedeckej spolupráci25.04.2014
Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 14 2014 J TU23.04.2014
Zmluva o dlhodobom nájme obalov č. 17 2014 J TU23.04.2014
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš č. 25 2014 JTU23.04.2014
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na techn. plyny č.36126111423.04.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 384/0300/2012 o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0658-1111.04.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 385/0300/2012 o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV -0893-1111.04.2014
Dodatok č.2 k Zmluve č. 444/0300/2013 o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0621-1211.04.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 445/0300/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0737-1204.04.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o dileo č. 451/0300/201325.03.2014
Grant Acceptance Agreement07.03.2014
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 451/0300/201319.12.2013
Zmluva o dielo č. 451/0300/201326.11.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 445/0300/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0737-1229.10.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 445/0300/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0737-1229.10.2013
Zmluva č. 445/030/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV 0737-1229.10.2013
Dodatok k Zmluve č. 443/0300/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0174-1229.10.2013
Zmluva č. 443/0300/2013 o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0174-1229.10.2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku21.10.2013
Kúpna zmluva č.442/0300/201326.09.2013
Príloha č.1 až 4 k Zmluve 441/0300/201324.09.2013
Rámcová kúpna zmluva č. 441/0300/21324.09.2013
Zmluva o dielo č. 439/0300/2013 na prípravu a realizáciu testovacích prác28.08.2013
Zmluva č. 430/0300/13 o vedeckej spolupráci 05.08.2013
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 33/2013/J/TU05.08.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0893-11 01.08.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0740-1101.08.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0108-1030.07.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0042-1030.07.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0250-1030.07.2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0267-1019.07.2013
Rámcová zmluva o poistení č. 433/0300/201310.07.2013
Kúpna zmluva č. 432/0300/201309.07.2013
Darovacia zmluva č. 1201328.06.2013
Rámcová kúpna zmluva č. 429/0300/201319.06.2013
Dodatok č.1 ku KZ 419/0300/201314.06.2013
FD 68413 Penzion Rosy04.06.2013
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo ZP/201310.05.2013
Zmluva 1/2013 o prevode správy majetku štátu10.05.2013
Darovacia zmluva č. 418/0300/201326.04.2013
Zmluva o dielo č. 420 0300 201326.04.2013
darovacia_zmluva42403002013.pdf16.04.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve APVV 0893 11 .pdf12.04.2013
Dodatok č. 1 k APVV 0658 11 2013.pdf12.04.2013
Kúpna zmluva č. 419/0300/201308.04.2013
Dodatok č. 4 k č. APVV-0042-1028.03.2013
Dodatok č. 4 k č. APVV-0250-1028.03.2013
Dodatok č. 4 k č. APVV -0108-1028.03.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0893-1127.03.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0658-1127.03.2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/201326.03.2013
Darovacia zmluva č. 407/0300/201308.03.2013
Kúpna zmluva č. 404/0300/201301.03.2013
Zmluva 401/0300/2013 o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany29.01.2013
Zmluva číslo 399/0300/13 o nadobúdaní tovarov, prác a služieb 22.01.2013
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 398/0300/1318.01.2013
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 403/0300/201318.01.2013
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. 402/0300/1318.01.2013
Zmluva č. 397/0300/2013 o dlhodobom nájme obalov 09.01.2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0250-1020.12.2012
Dodatok č. 3 k zmluve APVV-0108-1014.12.2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0025-10 v znení jej platných dodatkov03.12.2012
Kúpna zmluva č. 392/0300/201230.11.2012
Kúpna zmluva č. 391/0300/201230.11.2012
Kúpna zmluva č. 390/0300/201230.11.2012
Kúpna zmluva č. 389/0300/201209.11.2012
Rámcová kúpna zmluva č. 388/0300/201230.10.2012
Rámcová kúpna zmluva č.387/0300/201230.10.2012
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku17.10.2012
Kúpna zmluva č. 386/0300/201227.09.2012
Zmluva č. 385 0300 2012 o spolupráci a poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV 0893 11 201214.08.2012
Zmluva č. 384 0300 2012 o spolupráci a poskytnutí prostriedkov pri riešení úlohy č. APVV 0658 11 201214.08.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve APVV 0042 1007.08.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve APVV 0250 10 07.08.2012
Dodatok č. 2 k Zmluve APVV 010 10 07.08.2012
Zmluva o dlhodob.prenájme obalov ZP 2012 07.08.2012
Zmluva o vedecko-technickej spolupráci č.38203001227.06.2012
Rámcová zmluva o poistení č. 381 0300 201204.06.2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskyt.nenávrat.fin.prísp.24.05.2012
Dodatok č. 1 ku KZ 372/0300/201216.05.2012
Zmluva o posky.prostr. DO7RP-0025-1010.05.2012
Zmluva o dlhodob.nájme obalov 10.05.2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov DO7RP-0017-0904.05.2012
Zmluva o poskyt.prostried. DO7RP-0008-0926.04.2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov17.04.2012
Kúpna zmluva č. 37317.04.2012
Kúpna zmluva č. 37217.04.2012
Zmluva o dlhod. najme obalov 11.04.2012
Dodatok č.1 k Zmluve APVV č. 0108 10 201202.04.2012
Mandátna zmluva20.03.2012
Zmluva 36906.03.2012
Zmluva 36720.01.2012
Zmluva o najme nebytovych priestorov 36519.01.2012
Zmluva 36619.01.2012
Zmluva 36417.01.2012
Zmluva o vedeckej spolupráci15.01.2012
Zmluva12.01.2012
Kupna zmluva 36120.12.2011
Zmluva 36019.12.2011
Kupna zmluva 35806.12.2011
Dodatok ku KZ 357 30.11.2011
Kupna zmluva 35730.11.2011
Zmluva o najme nebytovych priestorov03.11.2011
Dodatok k zmluve DO7RP 0025 1027.10.2011
Kupna zmluva 35105.10.2011
Dodatok 205.10.2011
Kupna zmluva 35008.09.2011
26240120030 D3 text.pdf08.09.2011
26240120030 D3 scan.pdf08.09.2011
Kupna zmluva 34907.09.2011
Kupna zmluva 347.pdf25.08.2011
Kupna zmluva 346.pdf25.08.2011
Kupna zmluva 345.pdf24.08.2011
Kupna zmluva 344.pdf24.08.2011
Inominantna zmluva04.08.2011
Zmluva najom26.07.2011
Kupna zmluva19.07.2011
zmluva 341 July-14-2011.pdf14.07.2011
Dodatok k APVV 0267 1007.07.2011
Zmluva APVV 0267 1007.07.2011
26240120030 D2 text.pdf20.06.2011
26240120030 D2 scan.pdf20.06.2011
26240120008 D6 text.pdf20.06.2011
26240120008 D6 scan.pdf20.06.2011
26240220045 D2 - text.pdf20.06.2011
26240220045 D2 - scan.pdf20.06.2011
26240220045 D1 text.pdf08.06.2011
26240220045 D1 scan.pdf08.06.2011
Zmluva o partnerstve HUSK07.06.2011
Zmluva APVV 7.RP03.06.2011
Dodatok k zmluve01.06.2011
Zmluva APVV DO7RP31.05.2011
Zmluva APVV 0042 1025.05.2011
Zmluva APVV 0250 10 18.05.2011
Zmluva APVV 0108 1018.05.2011
Zmluva MVTS 11.05.2011
Zmluva MVTS11.05.2011
Zmluva MVTS11.05.2011
Zmluva MVTS 11.05.2011
Zmluva MVTS11.05.2011
Zmluva MVTS11.05.2011
Zmluva MVTS11.05.2011
zmluva 33511.05.2011
Dodatok k zmluve 32610.05.2011
Dodatok k zmluve05.05.2011
Zmluva 33303.05.2011
Zmluva 332 19.04.2011
Zmluva 33114.04.2011
Zmluva 33014.04.2011
Zmluva 32611.04.2011
Zmluva 323 30.03.2011
Zmluva 32228.03.2011
Zmluva 31924.03.2011
Zmluva 32124.03.2011
Zmluva 32024.03.2011
26240120030 D1 text.pdf23.02.2011
26240120030 D1 scan.pdf23.02.2011
EngCabra final- grant agreement.pdf20.11.2010