Organizačná štruktúra

Vedecký riaditeľ: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Sekretariát: Milada Poldaufová; e-mail: virupold@savba.sk; tel: 421259302414.

organizacna struktura