Semináre

Veľká zasadačka VÚ, BMC SAV / Začiatok 13:30

6.10.2015
Dr. Thierry Candresse - INRA Bordeaux, Francúzsko
Application of next generation sequencing to the identification without prior knowledge of phytoviruses in  metagenomic studies and diagnosis of plant viral diseases.
13.10.2015
Mgr. Katarína Lopušná, PhD
Vrodená antivírusová signalizácia počas infekcie DNA vírusmi.
20.10.2015
Mgr. Elena Ondrisková
CAIX promotes oxidative glutamine and pyruvate metabolism in cancer cells.
27.10.2015
RNDr. Jaroslav Hollý
Modifikovaná plaková titrácia pri vírusoch chrípky netvoriacich klasické plaky. Problém, riešenie, optimalizácia.
10.11.2015
RNDr. Dana Jurkovičová - KRD
MikroRNA - nové diagnostické a prognostické biomarkery nádorových ochorení.
24.11.2015
Mgr. Monika Bohácsová
Výskyt Arsenophonus nasoniae v kliešťoch závislý od parazitickej osičky.
1.12.2015
Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD
New insights into rickettsia.