Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 12 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. BIOFARTIS - Biologický význam a farmakologické vlastnosti bioaktívnych proteínov v slinách kliešťov Projekty APVV stibraniovaiMgr. Iveta Štibrániová, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
2. Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxiella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami Projekty APVV sekeyovazRNDr. Zuzana Sekeyová, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
3. Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín na Slovensku Projekty APVV glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
4. Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii Projekty APVV betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
5. Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami Projekty APVV kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.10.2013 - 30.09.2017 A
6. Udržateľná produkcia vysokokvalitných čerešní pre európsky trh Program EÚ COST glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 15.04.2013 - 15.04.2016 A
7. Symptomatológia infekcie vírusom mozaiky arábky Medziakademická dohoda (MAD) glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2014 A
8. Imunologické a imunomodulačné schopnosti myšacieho herpetického vírusu so zreteľom na produkciu rastových faktorov Projekty VEGA supolikovamRNDr. Miroslava Šúpolíková, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
9. Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok Projekty VEGA stibraniovaiMgr. Iveta Štibrániová, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
10. Štruktúrno-funkčné štúdie konzervatívnych proteínov vírusov chrípky v hostiteľskom prostredí Projekty VEGA kostolanskyfRNDr. František Kostolanský, CSc. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
11. Úloha vtákov a cicavcov v cirkulácii vektormi prenášaných baktérií a krvných parazitov v urbánnych a silvatických ohniskách Projekty VEGA spitalskaeMgr. Špitalská Eva, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2016 A
12. Využitie genomických dát hospodársky dôležitých vírusov viniča hroznorodého pre optimalizáciu detekčných techník a vývoj progresívnych metód ochrany proti vírusovej infekcii Projekty VEGA glasamIng. Miroslav Glasa, PhD. 01.01.2013 - 31.12.2015 A

Sivo označené sú skončené projekty.