Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 16 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie Projekty APVV skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
2. AR-CAIX - Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX (AR-CAIX) Projekty APVV pastorekjprof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
3. Karbonická anhydráza IX ako funkčný komponent nádorovej progresie: úloha v epitelovo-mezenchýmovej tranzícii a v prenose medzibunkových signálov Projekty APVV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.07.2012 - 31.12.2015 A
4. Výskum programu onkogénu miR-155 pre potreby diagnózy a určenie prognózy pri onkologických ochoreniach Iné gibadulinovaaRNDr. Adriana Gibadulinová, CSc. 01.05.2012 - 01.10.2014 N
5. Myší herpetický vírus ako model na štúdium ľudských onkogénnych herpesvírusov: vírusový imunomodulátor M3 proteín a faktory významné pre šírenie vírusu medzi hostiteľmi Projekty VEGA kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2016 A
6. Štúdium terapeutického potenciálu RNA interferencie a interferónov proti infekcii vírusom chrípky Projekty VEGA betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
7. Štúdium molekulárnych mechanizmov regulácie karbonickej anhydrázy IX a význam jej expresie v kolorektálnych nádoroch Projekty VEGA takacovamRNDr. Martina Takáčová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
8. Štúdium mechanizmov imunitnej odpovede hostitela na Rickettsia akarii a jeho variantu rezistentného na antibiotika Projekty VEGA quevedodiazmMgr. Marco Quevedo Diaz, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 N
9. Štúdium indukovanej reaktivácie ľudských onkogénnych herpesvírusov na modeli latentne infikovanej myši s Myším herpesvírusom Projekty VEGA rezuchovaiRNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
10. Regulácia uvoľňovania a biologická úloha solubilnej formy karbonickej anhydrázy IX v medzibunkových interakciách nádorových buniek Projekty VEGA zatovicovamRNDr. Miriam Zaťovičová, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
11. Objasnenie mechanizmov perzistentnej infekcie a šírenia vírusu Lymfocytárnej choriomeningitídy Projekty VEGA labudovamRNDr. Martina Labudová, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2015 A
12. Lipopolysacharidy z Coxiella burnetii a Piscirickettsia salmonis. Štúdium ich chemickej štruktúry a biologickej aktivity v patogenéze a imunite Q horúčky a piscirickettsiózy Projekty VEGA tomanrIng. Rudolf Toman, PhD. DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2015 N
13. Tranzientná expresia cudzorodých génov v rastlinách pomocou vektora na báze vírusu šarky slivky Projekty VEGA subrzRNDr. Zdeno Šubr, CSc. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
14. Molekulárne determinanty neviremického prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy z kliešťa na kliešte počas spoločného cicania Projekty VEGA havlikovasRNDr. Sabína Havlíková, PhD. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
15. Medzidruhový prenos vírusov chrípky A a imunita Projekty VEGA vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.01.2012 - 31.12.2014 A
16. Identifikácia interakcií rastlinných faktorov a neštruktúrnych vírusových proteínov rodu Potyvirus a ich využitie na pochopenie systému prirodzenej obranyschopnosti rastlín Projekty VEGA novakovasIng. Slavomíra Nováková, Ph.D. 01.01.2012 - 31.12.2014 A

Sivo označené sú skončené projekty.