Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 18 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.10.2011 - 31.01.2015 A
2. CEMAN - Centrum excelentnosti na štúdium metabolických aspektov vývoja, diagnostiky a liečby nádorových ochorení Centrá excelentnosti SAV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.07.2011 - 31.12.2014 A
3. Centrum pre inovačný výskum protinádorových a protivírusových stratégií Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 30.04.2014 A
4. TransFLU - Predikcia epidémie/pandémie chrípky typu A na základe identifikácie dominantných markerov patogenity a prenosnosti vírusu Projekty APVV vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.05.2011 - 30.10.2014 A
5. Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny Projekty APVV klempabRNDr. Boris Klempa, PhD. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
6. CADRIPAT -Identifikácia molekulových dráh riedených prostrednícstvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Projekty APVV kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
7. Identifikácia molekulových dráh riadených prostredníctvom hypoxia-indukovanej anhydrázy IX kyseliny uhličitej v nádorových bunkách Projekty APVV kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.05.2011 - 31.10.2014 A
8. Výskum faktorov hostiteľskej preferencie vírusu šarky slivky vzhľadom na reálnu variabilitu jeho populácie na území Slovenskej republiky Projekty APVV subrzRNDr. Zdeno Šubr, CSc. 01.05.2011 - 31.07.2014 A
9. EngCaBra - Biomedicínske inžinierstvo pre vývoj diagnostiky a terapie nádorových a mozgových chorôb 7. rámcový program pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.04.2011 - 31.03.2015 A
10. BIOFARMET - Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2013 N
11. Úloha karbonickej anhydrázy IX v bunkovej migrácii ako zložke metastatickej kaskády Projekty VEGA svastovaeMgr. Eliška Švastová, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
12. Aplikácia magnetických mikročastíc s kovalentne naviazaným proteolytickým enzýmom a hmotnostnej spektrometrie na identifikáciu povrchovo – asociovaných proteínov Coxiella burnetii Projekty VEGA skultetylIng. Ľudovít Škultéty, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
13. Porovnanie špecifických markerov vhodných na detekciu rickettsií, legionelóz (Coxiella burnetii) a im príbuzných vnútrobunkových baktérií Projekty VEGA sekeyovazRNDr. Zuzana Sekeyová, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
14. Proteomická analýza buniek s modulovanou expresiou vápnik-viažúceho proteínu S100P Projekty VEGA gibadulinovaaRNDr. Adriana Gibadulinová, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
15. Identifikácia bunkových proteínov ovplyvnených perzistentnou infekciou vírusom lymfocytárnej choriomeningitídy Projekty VEGA tomaskovajIng. Jana Tomášková, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2014 A
16. Testovanie antivírusového potenciálu interferónov typu III (lambda1, 2 a 3) na niektorých medicínsky významných vírusoch Projekty VEGA betakovatRNDr. Tatiana Betáková, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2013 A
17. Imunopatológia infekcie vírusom chrípky s dôrazom na úlohu neutrofilov v myšacom modeli Projekty VEGA mikuskovafislovatRNDr. Tatiana Mikušková-Fislová, PhD. 01.01.2011 - 31.12.2013 A
18. Vplyv hypoxie na replikáciu herpesvírusov Projekty VEGA zelnikvRNDr. Vladimír Zelník, CSc. 01.01.2011 - 31.12.2013 A

Sivo označené sú skončené projekty.