Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 7 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. EDENext - Biológia a kontrola infekcií prenášaných vektormi v Európe 7. rámcový program kocianovaeRNDr. Kocianová Elena, DrSc. 01.11.2010 - 30.12.2014 N
2. FLU-PHARM - Nové liečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky 7. rámcový program vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.11.2010 - 31.10.2015 A
3. DEVAK - Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu vakcín proti kliešťom Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj spitalskaeMgr. Eva Špitalská, PhD. 01.11.2010 - 31.10.2013 A
4. DIAGCHOR - Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj kudelovamRNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 01.11.2010 - 31.10.2013 A
5. Nové liečivá cielené voči polymeráze vírusu chrípky Projekty MVTS z prostriedkov SAV vareckovaeRNDr. Eva Varečková, DrSc. 01.11.2010 - 30.04.2014 N
6. Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia Projekty APVV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.04.2010 - 01.01.2014 N
7. Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplazmy, Francisella tularensis) v prírodných ohniskách nákaz Projekty VEGA kocianovaeRNDr. Elena Kocianová, DrSc. 01.01.2010 - 31.12.2013 A

Sivo označené sú skončené projekty.