Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Počet projektov: 4 (z toho prebiehajúce: )

## Názov projektu Program Zodpovedný riešiteľ Doba trvania Annot.
1. HypoxiaNet - Hypoxia, jej vnímanie, signalizácia a adaptačné odpovede Program EÚ COST pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 16.11.2009 - 15.11.2013 A
2. METOXIA - Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia 7. rámcový program pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.02.2009 - 31.01.2014 A
3. Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia Projekty MVTS z prostriedkov SAV pastorekovasprof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 01.02.2009 - 01.01.2014 N
4. Biomarkery pre skorú detekciu a terapiu nádorov nadobličiek: Molekulárna patogenéza a klinické korelácie Multilaterálne projekty kopacekjMVDr. Juraj Kopáček, DrSc. 01.01.2009 - 31.12.2014 A

Sivo označené sú skončené projekty.