Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Využitie genomických dát hospodársky dôležitých vírusov viniča hroznorodého pre optimalizáciu detekčných techník a vývoj progresívnych metód ochrany proti vírusovej infekcii


Use of the genome data of economically important grapevine viruses for optimisation of detection tools and development of innovative protection methods against viral infection