Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Výskum programu onkogénu miR-155 pre potreby diagnózy a určenie prognózy pri onkologických ochoreniach


Research of toncogene miR-155 program for the purpose of diagnosis and determine prognosis in cancer diseases