Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Imunopatológia infekcie vírusom chrípky s dôrazom na úlohu neutrofilov v myšacom modeli


Immunopathology of influenza virus infection with respect to the role of neutrophiles on mouse model