Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplazmy, Francisella tularensis) v prírodných ohniskách nákaz


The significance of ectoparasitic arthropods (mites, ticks) in relation with circulation of intracellular proteobacteria (rickettsiae, anaplasmae, francisella) in natural foci of zoonoses