Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Testovanie antivírusového potenciálu interferónov typu III (lambda1, 2 a 3) na niektorých medicínsky významných vírusoch


Antiviral activities of interferons lambda (type III) against some medical important viruses