Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Identifikácia interakcií rastlinných faktorov a neštruktúrnych vírusových proteínov rodu Potyvirus a ich využitie na pochopenie systému prirodzenej obranyschopnosti rastlín


Identification of interactions between plant factors and non-structural viral proteins from genus Potyvirus and their using to unterstand of plant natural defense system