Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Porovnanie špecifických markerov vhodných na detekciu rickettsií, legionelóz (Coxiella burnetii) a im príbuzných vnútrobunkových baktérií


Comparison of specific markers suitable for detection of rickettsiae, legionellae (Coxiella burnetii), and related intracellular bacteria