Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Molekulárne determinanty neviremického prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy z kliešťa na kliešte počas spoločného cicania


Molecular determinants of non-viraemic transmission of tick-borne encephalitis between co-feeding ticks