Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Lipopolysacharidy z Coxiella burnetii a Piscirickettsia salmonis. Štúdium ich chemickej štruktúry a biologickej aktivity v patogenéze a imunite Q horúčky a piscirickettsiózy


Lipopolysaccharides of Coxiella burnetii and Piscirickettsia salmonis. Studies on their chemical structures and biological activities in pathogenesis and immunity of Q fever and piscirickettsiosis