Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Štúdium indukovanej reaktivácie ľudských onkogénnych herpesvírusov na modeli latentne infikovanej myši s Myším herpesvírusom


Study on induced reactivation of human oncogenic herpesviruses on the model of mice latently infected with MuHV-4