Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Myší herpetický vírus ako model na štúdium ľudských onkogénnych herpesvírusov: vírusový imunomodulátor M3 proteín a faktory významné pre šírenie vírusu medzi hostiteľmi


Murine herpesvirus, a model to study human oncogenic herepsviruses: viral imunomodulator M3 protein and factors important for virus spread among hosts