Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Úloha vtákov a cicavcov v cirkulácii vektormi prenášaných baktérií a krvných parazitov v urbánnych a silvatických ohniskách


The role of birds and mammals in the circulation of vector-borne bacteria and blood parasites in urban and sylvatic foci