Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

Štruktúra ohnísk a vynárajúce sa choroby s dôrazom na úlohu drobných cicavcov v prírodných ohniskách urbánneho typu krajiny


Structure of foci and emerging diseases with emphasis on role of rodents in urban type of natural foci of diseases