Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

AR-CAIX - Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX (AR-CAIX)


AR-CAIX - Molecular mechanisms of the crosstalk between stress hormones and hypoxia in tumor cells: effect on expression and function of cancer-related protein CA IX