Vedecké projekty

Začiatočná doba projektu: 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Zobraziť podľa kategórie:

Iba projekty zodpovedného riešiteľa:

DIAGCHOR - Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách


DIAGCHOR - Diagnoses of socially important diseases in Slovakia based on modern biotechnologies