Vedecké oddelenia

samostatní vedeckí pracovníci

RNDr. Vladimír Zelník, CSc.

vedecko-technickí pracovníci

Mgr. Eva Miklošová

RNDr. Marta Miklošová

MVDr. Mária Poláčková

Mgr. Ondrej Ragač

doktorandi

Mgr. Simona Repelová

samostatní vedeckí pracovníci

Mgr. Paulína Bartíková, PhD.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.

vedeckí pracovníci

RNDr. Sabína Fumačová Havlíková, PhD.

RNDr. Martina Ličková, PhD.

RNDr. Monika Sláviková, PhD.

technickí pracovníci

Zuzana Chabroňová

Bc. Eva Nováková

Marta Siebenstichová

doktorandi

Mgr. Viera Holíková

Mgr. Róbert Szabó

vedúci vedeckí pracovníci

MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

samostatní vedeckí pracovníci

RNDr. Monika Baráthová, PhD.

RNDr. Lucia Csáderová, PhD.

RNDr. Adriana Gibadulinová, CSc.

Mgr. Eliška Švastová, PhD.

RNDr. Martina Takáčová, PhD. (-)

RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc.

vedeckí pracovníci

RNDr. Mária Bartošová, PhD.

RNDr. Martin Benej, PhD. (ZS)

Mgr. Petra Bullová, PhD. (-)

Mgr. Michaela Debreová, PhD.

PharmDr. Tereza Goliaš, PhD.

Mgr. Alžbeta Hulíková, PhD. (ZS)

RNDr. Filippo Iuliano, PhD.

RNDr. Martina Labudová, PhD.

RNDr. Katarína Lapošová, PhD.

RNDr. Ľubomíra Lukáčiková, PhD.

Mgr. Elena Pánisová, PhD.

RNDr. Katarína Polčicová, PhD.

Mgr. Peter Radvák, PhD.

RNDr. Veronika Šimko, PhD. (-)

RNDr. Lucia Škvarková, PhD. (-)

Ing. Jana Tomášková, PhD.

vedecko-technickí pracovníci

RNDr. Lenka Jelenská

RNDr. Ingrid Ovečková

RNDr. Oľga Sedlákova

RNDr. Katarína Trnková (ED, -)

Mgr. Ivana Vidličková, PhD.

technickí pracovníci

Jana Išová

Alena Kosorinová

Alena Oravská

Kvetoslava Tarábková

doktorandi

Mgr. Martin Kéry

Mgr. Andrea Ševčíková

vedúci vedeckí pracovníci

RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.

prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.

samostatní vedeckí pracovníci

doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.

RNDr. Ján Košovský, CSc.

RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD.

vedeckí pracovníci

RNDr. Petra Belvončíková, PhD.

RNDr. Katarína Lopušná, PhD.

Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.

RNDr. Petra Švančarová, PhD.

vedecko-technickí pracovníci

Ing. Darina Svetlíková

technickí pracovníci

Viera Jesenská

doktorandi

Mgr. Marián Benko

Mgr. Veronika Lachová

RNDr. Radka Matúšková

Mgr. Lucia Turianová

vedúci vedeckí pracovníci

RNDr. Eva Varečková, DrSc.

samostatní vedeckí pracovníci

RNDr. František Kostolanský, CSc.

RNDr. Tatiana Mikušková, PhD.

vedeckí pracovníci

RNDr. Zuzana Bobišová, PhD (-)

RNDr. Margaréta Fogelová, PhD.

RNDr. Ivan Košík, PhD. (ZS)

RNDr. Martina Košíková, PhD. (ZS)

vedecko-technickí pracovníci

RNDr. Lucia Jakubcová (ED)

technickí pracovníci

Margita Mišovičová

Matilda Némethová

doktorandi

RNDr. Jaroslav Hollý

Mgr. Karolína Tomčíková

Mgr. Mária Vozárová

samostatní vedeckí pracovníci

Ing. Miroslav Glasa, PhD.

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

RNDr. Zdeno Šubr, CSc.

vedeckí pracovníci

RNDr. Alžbeta Nagyová, PhD.

Mgr. Lukáš Predajňa, PhD.

Mgr. Zuzana Vozárová, PhD.

technickí pracovníci

Radoslav Kohányi

doktorandi

Mgr. Nina Sihelská

vedúci vedeckí pracovníci

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

samostatní vedeckí pracovníci

Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.

RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.

Mgr. Eva Špitalská, PhD.

Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.

vedeckí pracovníci

Mgr. Lenka Berthová, PhD.

Mgr. Monika Bohácsová, PhD.

Mgr. Gabriela Flores-Ramírez, PhD.

vedecko-technickí pracovníci

Ing. Eva Boldišová (-)

Mgr. Maksym Danchenko

Ing. Katarína Palkovičová (-)

technickí pracovníci

Margita Benkovičová

Ľudmila Hasíková

Renáta Szalayová (-)

doktorandi

MVDr. František Csicsay

Mgr. Balázs Sallay

Mgr. Rastislav Šorf

Mgr. Radivojka Vulić


ED – externý doktorand
ZS – zahraničná stáž