Vedecká výchova

Zoznam interných doktorandov VÚ, BMC SAV

MenoOd-doŠOPrerušenieŠkoliteľ
Mgr. Marián Benko01.09.16-31.08.20MB-Mgr. Ivana Nemčovičová, PhD.
MVDr. František Csicsay01.09.16-31.08.20MI-Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Mgr. Viera Holíková01.09.14-31.08.18MB-Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.
RNDr. Jaroslav Hollý01.09.13-31.08.17VI-RNDr. František Kostolanský, CSc.
Mgr. Martin Kéry01.09.13-31.08.17MB-MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Mgr. Veronika Lachová01.09.13-31.08.17VI-RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
RNDr. Radka Matúšková01.09.13-31.08.17MB-RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Mgr. Simona Repelová01.09.16-31.08.20VI-RNDr. Vladimír Zelník, CSc.
Mgr. Balázs Sallay01.09.13-31.08.17MI-Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Mgr. Nina Sihelská01.09.15-31.08.19VI-Ing. Miroslav Glasa, PhD.
Mgr. Rastislav Šorf01.09.16-31.08.20MI-RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD.
Mgr. Róbert Szabó01.09.13-31.08.17VI-RNDr. Boris Klempa, PhD.
Mgr. Andrea Ševčíková01.09.14-31.08.18MB-prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Mgr. Karolína Tomčíková01.09.15-31.08.19VI-RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Mgr. Lucia Turianová01.09.15-31.08.19VI-RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Mgr. Mária Vozárová01.09.16-31.08.20VI-RNDr. František Kostolanský, CSc.
Mgr. Radivojka Vulić01.09.15-31.08.19MB-Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

Zoznam externých doktorandov VÚ, BMC SAV

MenoOd-doŠOPrerušenieŠkoliteľ
Mgr. Lucia Jakubcová01.09.11-31.08.16VI-RNDr. Eva Varečková, DrSc.
RNDr. Katarína Trnková01.10.09-31.08.14MB01.09.12-31.08.15RNDr. Juraj Petrík, DrSc.

ŠO – študijný odbor
MI – mikrobiológia
MB – molekulárna biológia
VI – virológia