Časopis Acta Virologica

Acta Virologica je medzinárodný časopis prevažne o molekulárnej a bunkovej virológii, ktorý poskytuje priestor pre rýchle zverejnenie pôvodných prác zaoberajúcich sa základným výskumom. Primárne publikačné témy sú sústredené na oblasť ľudských, zvieracích, rastlinných vírusov a taktiež rickettsií. Oblasťou záujmu je štruktúra, genetika a morfológia vírusov, molekulárna biológia interakcií vírus-hostiteľ, patogenéza vírusových ochorení, vírusová imunológia, vakcíny, antivirotiká a diagnostika. Pôvodné experimentálne práce môžu mať formu klasických článkov, krátkych komunikácií alebo listov editorovi. Okrem týchto foriem je tiež možné publikovať review, recenzie kníh ako aj oznámenia o rôznych vedeckých podujatiach.

Redakcia: RNDr. Ľubomíra Bártová; e-mail: viruacta@savba.sk; tel.: 421259302412.